موسسه حکمت سهروردی با همکاری مراکز دانشگاهی همایشی بین المللی را در بازخوانی اندیشه های شیخ اشراق برگزار می نماید. بازخوانی اندیشه های سهروردی برای نسل جدید که در دنیایی متفاوت از زمانه سهروردی زندگی می کنند از اهمیت بالایی برخوردار است. البته در این بازخوانی، بنا به ویژگی انتقادی دنیای جدید، ممکن است نقدهایی بر آن اندیشه ها وارد آید. طرح این همایش بین المللی که به صورت حضوری و آنلاین (دو گانه) در اردیبهشت 1402 برگزار خواهد شد، برخاسته از این نگاه است که گاهی در متن سنت های اصیل فکری، ایده هایی نو برای دنیای نو وجود دارد که پس از عیارسنجی، می تواند زینت بخش ذهن و روان مردمان دنیای جدید باشد.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1402-02-16
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1402-02-17
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1402-02-18
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-02-21
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1402-02-22
تاریخ شروع همایش
1402-02-23
تاریخ پایان همایش
1402-02-24


همایش به صورت حضوری و مجازی برگزار می گردد. اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

حمایت کنندگان

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران

انجمن حکمت و فلسفه ایران

انجمن حکمت و فلسفه ایران

انجمن علمی فلسفه دین ایران

انجمن علمی فلسفه دین ایران

بنیاد دایرة المعارف اسلامی

بنیاد دایرة المعارف اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

دانشگاه زنجان

دانشگاه زنجان

مجمع فلاسفه ایران

مجمع فلاسفه ایران

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران