موسسه حکمت سهروردی با همکاری مراکز دانشگاهی همایشی بین المللی را در بازخوانی اندیشه های شیخ اشراق برگزار می نماید. بازخوانی اندیشه های سهروردی برای نسل جدید که در دنیایی متفاوت از زمانه سهروردی زندگی می کنند از اهمیت بالایی برخوردار است. البته در این بازخوانی، بنا به ویژگی انتقادی دنیای جدید، ممکن است نقدهایی بر آن اندیشه ها وارد آید. طرح این همایش بین المللی که به صورت حضوری و آنلاین (دو گانه) در اردیبهشت 1402 برگزار خواهد شد، برخاسته از این نگاه است که گاهی در متن سنت های اصیل فکری، ایده هایی نو برای دنیای نو وجود دارد که پس از عیارسنجی، می تواند زینت بخش ذهن و روان مردمان دنیای جدید باشد.

 


اخبار بیشتر »

 

اشتراک خبرنامه

با وارد کردن نشانی پست الکترونیکی خود جدید ترین اخبار را دریافت کنید.

گالری تصاویر

  • پوستر فارسی همایش
  • پوستر انگلیسی همایش
  • پیش نشست اول-فارسی
  • پیش نشست اول-انگلیسی
  • پیش نشست دوم-فارسی
  • پیش نشست دوم-انگلیسی
  • پیش نشست سوم-فارسی
  • پیش نشست سوم-انگلیسی