برای شرکت در این کنفرانس (به عنوان ارائه دهنده، داور و حتی شرکت کننده صرف)، ثبت نام در سامانه الزامی است. بدین منظور از آیکون «عضویت» که در بالا سمت چپ صفحه اصلی قرار دارد، وارد صفحه ثبت نام شوید.