رئیس همایش
غلامرضا اعوانی
رئیس همایش
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
وب سایت: www.irip.ac.ir/fa/home/research/azabazneshasteh/aavanigholamreza-Gholamreza-Aavani-Aavani-Gholamreza
پست الکترونیکی: aavani [at] irip.ir
کمیته علمی
محسن جوادی
دبیر کمیته علمی
دانشگاه قم
وب سایت: qom.ac.ir/mjavadi
پست الکترونیکی: javadi-m [at] qom.ac.ir
Peter Adamson
عضو کمیته علمی
Ludwig Maximilian University of Munich, Germany
وب سایت: www.philosophie.uni-muenchen.de/lehreinheiten/philosophie_6/personen/adamson/index.html
پست الکترونیکی: peter.adamson [at] lrz.uni-muenchen.de
رضا اکبری
عضو کمیته علمی
دانشگاه امام صادق (ع)
وب سایت: isu-ir.academia.edu/rezaakbari
پست الکترونیکی: re.akbari [at] isu.ac.ir
بابک عالیخانی
عضو کمیته علمی
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
وب سایت: simap.irip.ir/cv/balikhani/
پست الکترونیکی: alikhani [at] irip.ac.ir
Mehdi Aminrazavi
عضو کمیته علمی
University of Mary Washington, USA
وب سایت: www.umw.edu/directory/employee/mehdi-aminrazavi/
پست الکترونیکی: maminraz [at] umw.edu
سعید انواری
عضو کمیته علمی
دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
وب سایت: simapp.atu.ac.ir/3686
پست الکترونیکی: saeed.anvari [at] atu.ac.ir
حسن بلخاری
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~hasan.bolkhari
پست الکترونیکی: hasan.bolkhari [at] ut.ac.ir
نجفقلی حبیبی
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
وب سایت: ftis.ut.ac.ir/~nhabibi
پست الکترونیکی: nhabibi [at] ut.ac.ir
Boris Hennig
عضو کمیته علمی
Toronto Metropolitan University, Canada
پست الکترونیکی: hennig [at] ryerson.ca
قاسم کاکائی
عضو کمیته علمی
دانشگاه شیراز
وب سایت: tis.shirazu.ac.ir/~kakaei
پست الکترونیکی: gkakaie [at] rose.shirazu.ac.ir
طاهره کمالی زاده
عضو کمیته علمی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وب سایت: www.ihcs.ac.ir/101/fa/page/1550/
پست الکترونیکی: t.kamalizadeh [at] ihcs.ir
Jari Kaukua
عضو کمیته علمی
University of Jyväskylä, Finland
وب سایت: www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/en/staff/kaukua-jari
پست الکترونیکی: jari.kaukua [at] jyu.fi
سحر کاوندی
عضو کمیته علمی
دانشگاه زنجان
وب سایت: www.znu.ac.ir/members/kavandi-sahar
پست الکترونیکی: drskavandi [at] znu.ac.ir
Mohammad Legenhausen
عضو کمیته علمی
Imam Khomeini's Educational and Research Institute, Iran
وب سایت: en.wikipedia.org/wiki/Gary_Legenhausen
پست الکترونیکی: legenhausen [at] yahoo.com
نادیا مفتونی
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
وب سایت: ftis.ut.ac.ir/~nadia.maftouni
پست الکترونیکی: nadia.maftouni [at] ut.ac.ir
Roxanne Marcotte
عضو کمیته علمی
University of Quebec, Canada
وب سایت: hpi.uq.edu.au/profile/363/roxanne-marcotte
پست الکترونیکی: marcotte.roxanne [at] uqam.ca
سیده زهرا مبلغ
عضو کمیته علمی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وب سایت: www.ihcs.ac.ir/women/fa/page/1392/
پست الکترونیکی: s.z.moballegh [at] ihcs.ac.ir
سید مصطفی محقق داماد
عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: facultymembers.sbu.ac.ir/m.damad/fa/
پست الکترونیکی: mdamad [at] ias.ac.ir
Seyed N. Mousavian
عضو کمیته علمی
Loyola University Chicago, USA
پست الکترونیکی: smousavian [at] luc.edu
سعید رحیمیان
عضو کمیته علمی
دانشگاه شیراز
وب سایت: tis.shirazu.ac.ir/~srahimian
پست الکترونیکی: srahimian [at] rose.shirazu.ac.ir
انشاالله رحمتی
عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد اسلامی
وب سایت: en.wikipedia.org/wiki/Insha-Allah_Rahmati
پست الکترونیکی: a_rahmati_phi_ [at] iau.ac.ir
Sajjad Rizvi
عضو کمیته علمی
University of Exeter, England
وب سایت: socialsciences.exeter.ac.uk/iais/staff/rizvi/
پست الکترونیکی: s.h.rizvi [at] exeter.ac.uk
محمد سعیدی مهر
عضو کمیته علمی
دانشگاه تربیت مدرس
وب سایت: en.modares.ac.ir/pro/academic_staff/saeedi
پست الکترونیکی: saeedi [at] modares.ac.ir
حسن سید عرب
عضو کمیته علمی
بنیاد دایرة المعارف اسلامی
وب سایت: rch.ac.ir/person/profile?id=589
پست الکترونیکی: h.seyedarab [at] gmail.com
Tahir Uluç
عضو کمیته علمی
Necmettin Erbakan University, Turkey
وب سایت: www.erbakan.edu.tr/en/personel/995/ilahiyat
پست الکترونیکی: tuluc [at] erbakan.edu.tr
John Walbridge
عضو کمیته علمی
Indiana University, USA
وب سایت: hls.indiana.edu/faculty/walbridge-john.html
پست الکترونیکی: jwalbrid [at] indiana.edu
سید یدالله یزدان پناه
عضو کمیته علمی
مجمع عالی حکمت اسلامی
وب سایت: www.syya.ir/
پست الکترونیکی: yazdanpanah.sayed [at] gmail.com
سید محمود یوسف ثانی
عضو کمیته علمی
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
وب سایت: simap.irip.ir/cv/yousofsani/
پست الکترونیکی: yousefsani [at] irip.ir
محمد ذبیحی
عضو کمیته علمی
دانشگاه قم
وب سایت: qom.ac.ir/mzabihi
پست الکترونیکی: m-zabihi [at] qom.ac.ir
کمیته اجرایی
روح الله فدائی
دبیر اجرایی
دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: r.fadaei [at] modares.ac.ir
مهدی قاسمی
عضو کمیته اجرایی-مترجم
دانشگاه امام صادق (ع)
پست الکترونیکی: m.ghassemi [at] isu.ac.ir
محمدحسن فیروزبه
عضو کمیته اجرایی
دانشگاه امام صادق ع
پست الکترونیکی: hasan.f1378 [at] gmail.com