اطلاعیه پیش نشست دوم
1401-12-02
اطلاعیه پیش نشست دوم

به اطلاع می رساند دومین پیش نشست همایش بین المللی شیخ اشراق و دنیای جدید با همکاری و به میزبانی مجمع فلاسفه ایران در تاریخ 8 اسفندماه 1401 ساعت 14 تا 19 برگزار می گردد. در این برنامه 9 نفر از اساتید و پژوهشگران حوزه سهروردی پژوهی در سه پنل به شرح زیر به ارائه مطالب خود خواهند پرداخت:

*برای علاقه مندانی که امکان حضور در برنامه را ندارند، امکان مشاهده زنده از طریق کانال آپارات همایش فراهم گردیده است.
نشست اول

زمان: ساعت 14:00 تا 15:30                                     مدیر نشست: دکتر انشاالله رحمتی

 

ردیف

سخنران

جایگاه علمی

عنوان سخنرانی

1

دکتر انشاالله رحمتی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی و مجمع فلاسفه ایران

هستی معطوف به آن سوی مرگ به روایت سهروردی

2

دکتر زهرا بهره مند

پژوهشگر مجمع فلاسفه ایران

پدیدار تأویلی «خویشتن» در رسالۀ عقل سرخ

3

آقای فرهاد امینی

پژوهشگر مجمع فلاسفه ایران

بررسی مفهوم دراماتورژی و معاصر سازی روایت در حکایت‌های عرفانی شیخ اشراق، با تاکید بر قصه‌ی غربت غربی

نشست دوم

زمان: ساعت 15:45 تا 17:15                                     مدیر نشست: دکتر امیرعباس علیزمانی

 

ردیف

سخنران

جایگاه علمی

عنوان سخنرانی

1

دکتر امیرعباس علیزمانی

دانشیار دانشگاه تهران و مجمع فلاسفه ایران

جستجوی معنا در قصه غربت غربیه سهروردی به روایت کربن

 

2

دکتر سعید رحیمیان

استاد دانشگاه شیراز و مجمع فلاسفه ایران

شیخ اشراق و نحوه علم به محسوسات

3

دکتر زهرا رستاخیز

پژوهشگر مجمع فلاسفه ایران

بررسی رابطه حکمت و جایگاه حکیم در دستیابی به آرامش و صلح در مکتب اشراق با توجه به مدل فلسفه به مثابه روش زندگی

نشست سوم

زمان: ساعت 17:30 تا 19:00                                     مدیر نشست: دکتر حسین هوشنگی

 

ردیف

سخنران

جایگاه علمی

عنوان سخنرانی

1

دکتر حسین هوشنگی

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

انسان شناسی عملی در حکمت اشراق

2

دکتر فاطمه میررحیمی

پژوهشگر مجمع فلاسفه ایران

تکمیل روایت سلامان و ابسال ابن سینا در پرتو قصه غربت غربیه سهروردی

3

دکتر سید محمد دیباجی

پژوهشگر مجمع فلاسفه ایران

تبار اشراقیان در شرق و غرب و خوانش فراتاریخی کربن از این تبار