برگزاری پیش نشست دوم
09 اسفند 1401

به اطلاع می رساند دومین پیش نشست همایش بین المللی شیخ اشراق و دنیای جدید با همکاری مجمع فلاسفه ایران در تاریخ 8 اسفندماه 1401 برگزار گردید. در این پیش نشست 9 نفر از اساتید و پژوهشگران مجمع فلاسفه ایران به ارائه مطالب خود پرداختند. گزارش مکتوب به همراه فایل تصویری این سخنرانی ها طی خبرهای آتی تقدیم علاقه مندان خواهد شد.