برگزاری پیش نشست سوم
10 اردیبهشت 1402

به اطلاع می رساند سومین پیش نشست همایش بین المللی شیخ اشراق و دنیای جدید با همکاری و به میزبانی دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری در تاریخ 5 اردیبهشت 1402 برگزار گردید. در این پیش نشست 4 نفر از اساتید و پژوهشگران سهروردی پژوه به ارائه مطالب خود پرداختند. گزارش مکتوب به همراه فایل تصویری این سخنرانی ها طی خبرهای آتی تقدیم علاقه مندان خواهد شد.