انتشار کتابچه چکیده ها
21 اردیبهشت 1402
انتشار کتابچه چکیده ها

به اطلاع علاقه مندان می رساند، کتابچه چکیده های کنفرانس منتشر گردید و از طریق لینک زیر قابل دریافت است. این دفترچه مشتمل بر 69 چکیده فارسی، 16 چکیده انگلیسی و 1 چکیده عربی است.

 

دریافت فایل کتابچه

دریافت جلد کتابچه