انتشار کتابچه چکیده ها
1402-02-21
انتشار کتابچه چکیده ها

به اطلاع علاقه مندان می رساند، کتابچه چکیده های کنفرانس منتشر گردید و از طریق لینک زیر قابل دریافت است. این دفترچه مشتمل بر 68 چکیده فارسی، 15 چکیده انگلیسی و 1 چکیده عربی است.

 

دریافت فایل کتابچه

دریافت جلد کتابچه