همایش شیخ اشراق و دنیای جدید برگزار شد
26 اردیبهشت 1402
همایش شیخ اشراق و دنیای جدید برگزار شد

به لطف الهی همایش بین المللی شیخ اشراق و دنیای جدید در تاریخ 22 تا 24 اردیبهشت ماه 1402 برگزار گردید. در این همایش 45 سخنرانی علمی در 12 پنل تخصصی ارائه گردید. همچنین حضرت آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد، جناب آقای دکتر غلامرضا اعوانی و جناب آقای دکتر آیدین توپال اوغلو و جناب آقای دکتر جان والبریج به عنوان سخنران ویژه در همایش شرکت داشتند. در اخبار بعدی، فایل تصویری و چکیده مکتوب هر یک از سخنرانی ها به تفکیک منتشر شده خواهد شد.


تصاویر همایش