سخنرانی دکتر شالویی در مراسم افتتاحیه
01 خرداد 1402
سخنرانی دکتر شالویی در مراسم افتتاحیه

یکی از سخنرانان مراسم افتتاحیه همایش بین المللی شیخ اشراق و دنیای جدید جناب آقای دکتر محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی بودند. به نقل از سایت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی او در طی سخنانی در این مراسم گفت: شیخ اشراق در پی آن بود که حماسه های پهلوانی را با حماسه های عرفانی درآمیزد و معنویت پارس باستان را گسترش بخشیده و آن را به جهانیان عرضه دارد.
رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی افزود: به یقین محققان و سخنوران درباره اندیشه و سلوک سهروردی باز هم سخن خواهند گفت و پژوهشگران با مداقه در آثار گرانبهای او نکاتی ناب و حکمت آمیز را در اختیار جامعه علمی ایران و جهان قرار خواهند داد.
شالویی در پایان گفت: در آستانه سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فرودسی هستیم. شاهنامه این حکیم مملو از روایت های پهلوانی و قهرمانی و شخصیت های برجسته و ستودنی است که هر کدام از آنها در جای خود برای شیخ اشراق ارزش و اهمیت معنوی ایران باستان را تداعی می کند، از اینروست که شیخ اشراق به «شاهنامه» به مثابه یک کتاب مقدس می نگریست و عشق می‌روزید.

در ادامه فیلم کامل سخنرانی ایشان تقدیم می گردد.