سخنرانی جناب آقای محمدخانی در مراسم افتتاحیه
1402-03-01
سخنرانی جناب آقای محمدخانی در مراسم افتتاحیه

افتتاحیه همایش شیخ اشراق و دنیای حدید در روز جمعه 22 اردیبهشت ماه سال 1402 برگزار شد. در بخشی از برنامه افتتاحیه جناب آقای علی اصغر محمد خانی معاون فرهنگی موسسه شهر کتاب گزارشی در باب «مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی سهروردی» ارائه دادند.  ایشان همچنین درباره ضرورت معرفی شخصیت های علمی و فرهنگی ایرانی به زبان ساده به مردم و همچنین معرفی آنها در سطح بین المللی مطالبی بیان کردند. 

در ادامه فیلم کامل سخنرانی ایشان تقدیم می گردد.