سخنرانی آیت الله محقق داماد در مراسم افتتاحیه
01 خرداد 1402
سخنرانی آیت الله محقق داماد در مراسم افتتاحیه

در مراسم افتتاحیه همایش بین المللی شیخ اشراق و دنیای جدید (برگزار شده در 22 اردیبهشت 1402) استاد برجسته فقه و حکمت اسلامی و رئیس هیأت امنای مؤسسه حکمت سهروردی، آیت الله دکتر مصطفی محقق داماد درباره ماهیت اندیشه و رویکرد فلسفی شیخ اشراق و سرنوشت وی به سخنرانی علمی پرداختند. به نقل از روزنامه اطلاعات محقق داماد ضمن توجه به رویکردهای مختلف فلسفه در جهان اسلام که شامل حکمت مشا یا فلسفه بحثی و استدلالی است و از سوی ابن سینا و شارحان حکمت وی دنبال می‌شد، شجاعت شیخ اشراق را درباره رویکرد به اشراق و عالم بالا یا حقیقت در فلسفه، ستایش کرد و جهل مقدس‌ را به مثابه عامل اصلی محاکمه و اعدام سهروردی که منجر به شهادت وی شد، مورد توجه و تحلیل قرار داد. رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم در ادامه به جنایات قضایی علیه بزرگانی از عرفا و فلاسفه و اندیشمندان که غالبا از سوی افراد متحجر و به بهانه دفاع از مقدسات و مقدسین و نیز دین و مذهب صورت می‌گیرد اشاره کرد و به تحلیل علل و عوامل آن پرداخت. محقق داماد ضمن ستایش و تجلیل از سهروردی، وی را شهید عالم فلسفه و عقل و فکر و حقیقت خواند و او را سند و نمونه‌ای در دفاع از فلسفه اسلامی قلمداد کرد.

 

در ادامه فیلم کامل سخنرانی ایشان تقدیم می گردد.