سخنرانی آقای دکتر مچین در روز اول همایش
1402-03-04

در ادامه فایل تصویری و همچنین چکیده سخنرانی جناب آقای دکتر محمود مچین (استادیار گروه فلسفه و علوم دینی دانشگاه آرتوکلوی ماردین از کشور ترکیه) با عنوان «تصور انسان و تخیل خلاق سهروردی» در همایش بین المللی شیخ اشراق و دنیای جدید که در نشست تخصصی شیخ اشراق و انسان شناسی برگزار گردید، تقدیم علاقه‌مندان می شود.


 

همانند گذشته، امروز نیز ماهیت نفس و توانایی‌های آن در تحلیل‌های هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و معاد شناختی انسان نقش اساسی دارد . نفس انسان با قوای مختلف یکی از موضوعات اصلی مورد توجه فلاسفه اسلامی است. در چارچوب این موضوع که مفهوم انسانی فیلسوفان اسلامی را مشخص می کند، به توانایی های درونی و بیرونی نفس پرداخته شده و تأثیرات این توانایی ها در وجود نفس، حیاتش پس از مرگ و کمال آن مورد تأکید قرار گرفته است. این نوشتار به تصور سهروردی از انسان و نحوه برخورد وی با تخیل خلاق که یکی از مهمترین قوای روح است می پردازد. سهروردی که نفس را جوهری ملکوتی می‌داند، معتقد است که نفس می‌تواند به عالم مقدس عروج کند و استقلال هستی‌شناختی به‌ویژه با تخیلات خلاقانه‌اش به دست آورد. تخیل که در درک انسان از عالم معقول با شروع از عالم محسوس و در تمامی فرآیندهای منتهی به کمال اهمیت حیاتی دارد، به عنوان خاص ترین و برجسته ترین ویژگی انسان در دنیای دیجیتال امروزی توجه را به خود جلب می کند. تلاش برای حضور بیشتر و بیشتر در دنیای دیجیتال امروزی تحت تسلط تکنولوژی مدرن، انسان ها دامنه تخیل خلاق خود را از طریق نوآوری هایی مانند هوش مصنوعی و متاورس گسترش می دهند. امیدواریم دیدگاه سهروردی در مورد انسان، تخیل و عالم مثال بتواند فرافکنی مهمی برای عصر دیجیتال امروز و آینده بشر ارائه دهد.